Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Hellenic Minerals Ltd ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδρομεταλλουργικού της έργου για παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων Νικελίου στη Σκουριώτισσα, ολοκληρώθηκε και η θητεία του κ. Κωνσταντίνου Ξυδά στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.  Από την 1ην Ιανουαρίου 2022 τα καθήκοντα και τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Κουζούπης. Ο κ. Κουζούπης είναι μεταλλειολόγος-μεταλλουργός μηχανικός με ευρεία εμπειρία και υπηρεσία στην διεύθυνση μεγάλων μεταλλουργικών έργων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Ο κ. Κωνσταντίνος Ξυδάς θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες στην Ηellenic Minerals Ltd ως Εκτελεστικός Σύμβουλος (Executive Director) με κύριο αντικείμενο δράσης, τη συνεχή τεχνολογική βελτίωση και ανάπτυξη της Εταιρείας στον ευρύτερο μεταλλουργικό τομέα.

Sharing our innovative culture with you!