Νέα

Βραβείο Καινοτομίας

Σε μια εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε  στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στις 16 Δεκεμβρίου 2022 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) η εταιρεία μας βραβεύτηκε ως καινοτόμος στον τομέα μεταποίησης για την  παραγωγή εξαϋδρικού θειικού Νικελίου υψίστης καθαρότητας από μετάλλευμα με την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας.

Ο διαγωνισμός για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας διοργανώνεται από το 2006 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συμβάλλοντας στη βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα Βραβεία απένειμε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου.

Sharing our innovative culture with you!