Νέα

Διεξαγωγή Αιμοδοσίας

Η Hellenic Minerals διοργανώνει αιμοδοσία στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Με ένα βαθύ αίσθημα εκτίμησης για την κοινότητά μας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ολοκληρώνουμε αυτή την αιμοδοσία για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Sharing our innovative culture with you!