Νέα

Προκήρυξη θέσεων τεχνικών χημικού εργαστηρίου

Τεχνικοί Χημικού Εργαστηρίου

Δεξιότητες και απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι Σχολών Μεταλυκειακού επιπέδου ή απόφοιτοι λυκείου με σχετική εκπαίδευση/γνώση στην χημική ανάλυση και χρήση οργάνων για διεκπεραίωση χημικών αναλύσεων.

 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και διαδικασίες του εργαστηρίου
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Βασικές αρμοδιότητες/Καθήκοντα: 

 • Ταξινόμηση και επισήμανση δειγμάτων
 • Προετοιμασία δειγμάτων παραγωγής για ανάλυση
 • Εκμάθηση και εκτέλεση αναλύσεων λειτουργίας παραγωγικών μονάδων με ακριβή και ασφαλή τρόπο
 • Εκμάθηση των κανόνων ορθής εργαστηριακής πρακτικής
 • Εκμάθηση και εφαρμογή μεθόδων χημικών αναλύσεων
 • Εισαγωγή δεδομένων-αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων σε υπολογιστή
 • Διατήρηση του εργαστηριακού χώρου και του εξοπλισμού καθαρού

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν εργασία με το σύστημα βαρδιών

Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Sharing our innovative culture with you!