Νέα

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού λογιστηρίου

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – Hellenic Minerals Ltd

Μεταποιητική Βιομηχανία

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Λογιστικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν

  • Έλεγχος και Καταχωρήσεις τιμολογίων/πληρωμών/μισθοδοσίας και άλλων λογιστικών πράξεων.
  • Bank Reconciliations, Debtor and Creditor Reconciliations.
  • Ετοιμασία και αποστολή καταστάσεων ΦΠΑ και μισθοδοσίας.
  • Παρακολούθηση τραπεζικών πληρωμών και εισπράξεων.
  • Καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής για σκοπούς κοστολόγησης σε Microsoft Excel.
  • Συμμετοχή στην ετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Management A/Cs)
  • Ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων για τους εξωτερικούς ελεγκτές για ετήσιο εξωτερικό έλεγχο.
  • Επικοινωνία με προμηθευτές/τράπεζες /κρατικές υπηρεσίες για θέματα Λογιστηρίου.
  • Άλλες εργασίες που αφορούν την λειτουργία του Λογιστηρίου.

ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

LCCI Accounting (Level 3), CAT η Πτυχίο Λογιστικής

Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως του Microsoft Office ( Excel, Word, PowerPoint και Outlook) και χρήση Διαδικτύου για λογιστικές εργασίες.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα

Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες

Πολύ καλές οργανωτικές και  αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητα ομαδικής εργασίας.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 13ος + 14ος  μισθός, Ταμείο Προνοίας, Ταμείο Υγείας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Περιοχή Σκουριώτισσας, Κατύδατα 2835, Λευκωσία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Sharing our innovative culture with you!