Νέα

12ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο

Η εταιρεία μας ως χορηγός στο 12ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο με θέμα «Το υπόγειο νερό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον», στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη απόψεων και λύσεων στα σύγχρονα υδρογεωλογικά προβλήματα. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Λευκωσία, μεταξύ 20 και 22 Μαρτίου 2022.

Sharing our innovative culture with you!