• Πρωτοποριακό έργο στον κλάδο της υδρομεταλλουργίας

  Πρωτοποριακό έργο στον κλάδο της υδρομεταλλουργίας

 • Αποτελέσματα έρευνας και καινοτομίας

  Αποτελέσματα έρευνας και καινοτομίας

 • Περιβαλλοντική ευθύνη και κοινωνική προστασία

  Περιβαλλοντική ευθύνη και κοινωνική προστασία

 • Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ στον Τομέα Μεταποίησης

  Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ στον Τομέα Μεταποίησης

 • Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος

  Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος

H Hellenic Minerals Ltd. είναι μια σύγχρονη υδρομεταλλουργική επιχείρηση με αντικείμενο την αξιοποίηση λατεριτικού μεταλλεύματος για την παραγωγή θειικού νικελίου, ενός προϊόντος που αποτελεί απαραίτητη πρώτη ύλη για σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές, όπως η παρασκευή των μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η υψηλής τεχνολογίας και περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος παραγωγής που εφαρμόζει είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης έρευνας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Λειτουργία

Η Hellenic Minerals εφαρμόζει την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, μιας σύγχρονης και φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου, που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και έχει βελτιωθεί κατόπιν ενδελεχούς εργαστηριακής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για την αξιοποίηση φτωχών μεταλλευμάτων χαλκού στην περιοχή της Σκουριώτισσας.

Υδρομεταλλουργία

Η παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζεται στο υδρομεταλλουργικό έργο αξιοποίησης νικελιούχων λατεριτών στηρίζεται στην πολυετή καινοτόμο έρευνα στην υδρομεταλλουργία και λαμβάνει χώρα κατόπιν αναγνώρισης της τεχνογνωσίας και της ικανότητας των Κυπρίων επιστημόνων και τεχνικών.

Πρώτη Ύλη

Η εταιρεία πραγματοποιεί επεξεργασία εισαγόμενου λατερίτη, ο οποίος είναι υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο και προϊόν πρόσφατης εξόρυξης. Ενδελεχείς χημικές και άλλες αναλύσεις έχουν δείξει την καθαρότητα του μεταλλεύματος.

Τελικό προιόν

Το τελικό προϊόν, εξαϋδρικό θειικό νικέλιο (NiSO4 · 6H2O), είναι ένα υλικό υψηλής αξίας που αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αποκλειστικός σκοπός είναι η εξαγωγή του για χρήση σε βιομηχανίες του εξωτερικού.

hydrometallorgy

Υδρομεταλλουργία

Η υδρομεταλλευτική διαδικασία της Hellenic Minerals είναι το αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας της κυπριακής μας ομάδας επιστημόνων και τεχνικών, που κατόρθωσε να χρησιμοποιεί νικελιούχα μεταλλεύματα (λατερίτες) για την παραγωγή άλατος νικελίου υψηλής καθαρότητας.

nickel

Πρώτη Ύλη

Η εταιρεία επεξεργάζεται εισαγόμενο μετάλλευμα γνωστό ως λατερίτης, ένα εύφορο χώμα πλούσιο σε νικέλιο.

nickel product

Τελικό Προϊόν

Το τελικό προϊόν, θειικό νικέλιο, είναι ένα υλικό υψηλής αξίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των καθόδων των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το σύνολο της παραγωγής θα εξάγεται σε βιομηχανίες του εξωτερικού.

300

Νέες Θέσεις Εργασίας

Έως 1%

Αύξηση Κυπριακού ΑΕΠ

Έως 20%

Αύξηση των Βιομηχανικών Εξαγωγών της Κύπρου

Βιώσιμη Ανάπτυξη

environment

Περιβάλλον

Στην Hellenic Minerals πιστεύουμε βαθιά ότι η αποτελεσματική προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη και καινοτόμα βιομηχανική δραστηριότητα. 

miner workers

Εργαζόμενοι

Το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Hellenic Minerals είναι οι άνθρωποί της, ένας συνδυασμός από πεπειραμένα στελέχη της εξορυκτικής βιομηχανίας με φιλόδοξες νέες και νέους επιστήμονες και τεχνικούς.

local community solea

Κοινωνική Ευθύνη

Η ύπαρξη, λειτουργία και επιτυχία της Hellenic Minerals είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή που δραστηριοποιείται.

environment

Περιβάλλον

Στην Hellenic Minerals πιστεύουμε βαθιά ότι η αποτελεσματική προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη και καινοτόμα βιομηχανική δραστηριότητα. 

miner workers

Εργαζόμενοι

Το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Hellenic Minerals είναι οι άνθρωποί της, ένας συνδυασμός από πεπειραμένα στελέχη της εξορυκτικής βιομηχανίας με φιλόδοξες νέες και νέους επιστήμονες και τεχνικούς.

local community solea

Κοινωνική Ευθύνη

Η ύπαρξη, λειτουργία και επιτυχία της Hellenic Minerals είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων στην περιοχή που δραστηριοποιείται.

Θειικό Νικέλιο

Το τελικό προϊόν, εξαϋδρικό θειικό νικέλιο (NiSO4 · 6H2O), είναι ένα υλικό υψηλής αξίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των καθόδων των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το σύνολο της παραγωγής θα εξάγεται σε βιομηχανίες του εξωτερικού.

Το θειικό νικέλιο είναι σημαντική πρώτη ύλη και αποτελεί αιχμή της τεχνολογίας στον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.