Βιωσιμότητα

Αρχές
Περιβάλλον
Εργαζόμενοι
Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρεία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αναγνωρίζουμε το ρόλο και το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί και προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο πέρα από τις καθιερωμένες και επιβεβλημένες υποχρεώσεις μας.

Στόχος της Εταιρείας μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης και η αναζωογόνηση της περιοχής που δραστηριοποιείται. Στα πλαίσια αυτά παρέχει οικονομική βοήθεια και στήριξη στις κοινότητες, στα σχολεία, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, στα αρδευτικά Συμβούλια και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας της περιοχής που χρειάζονται στήριξη. Η Εταιρεία επίσης, καταβάλλει προσπάθειες για την τόνωση της πολιτιστικής κουλτούρας της περιοχής.

Η συνεισφορά της Εταιρείας στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η πλειοψηφία των υπαλλήλων προέρχεται από τη γειτονική περιβάλλουσα περιοχή, γεγονός που συντελεί στη μείωση της ανεργίας, αλλά και στην παραμονή των κατοίκων στον τόπο καταγωγής τους.

Στόχος μας είναι να υπερβαίνουμε τα σύνορα της κοινωνικής μας ευθύνης και να δημιουργούμε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη με το κοινωνικό σύνολο.

solea

    Sharing our innovative culture with you!