Η Εταιρία

Ποιοί είμαστε
Οι Αξίες Μας
Πολιτικές
Πιστοποιήσεις

Οι Αξίες Μας

Η Hellenic Minerals λειτουργεί με επίγνωση της μεγάλης ευθύνης της σε κάθε πεδίο που επηρεάζεται από τη δραστηριότητά της. Βασικές αξίες που διέπουν τις εταιρικές μας διαδικασίες είναι:

 

Ασφάλεια

Επιδιώκουμε ένα ασφαλές, υγιές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας και την τοπική κοινότητα.

Ποιότητα

Η ποιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας μας και η αριστεία αποτελεί το κριτήριο των επιλογών μας. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να παράγουμε ένα προϊόν μοναδικής ποιότητας.

Σεβασμός

Τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό όχι μόνο προς την εργασία μας αλλά και προς όσους συνεισφέρουν σε αυτήν: εργαζομένους, πελάτες, συνεργάτες, μετόχους, τοπική κοινωνία. Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήζουν σεβασμού, ισοτιμίας και λαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση.

Καινοτομία

Είμαστε μια εταιρεία πρωτοπόρα στον κλάδο της στην Ευρώπη, που έχει διαμορφώσει μοναδική τεχνογνωσία και τεχνικές παραγωγής, βασισμένες στην έρευνα, την συσσωρευμένη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της.

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητά μας ανεξαρτήτως κόστους και προσπαθειών. Μετρούμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε. Λειτουργούμε με συνέπεια, συμμόρφωση και ευθύνη προς την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Sharing our innovative culture with you!