Εργασία

Αιτήσεις για εργασία

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας της Hellenic Minerals Ltd και να εργαστείτε σε μια αναπτυσσόμενη και καινοτόμα εταιρεία, παρακαλούμε όπως κατεβάστε αυτή την αίτηση, συμπληρώστε την και ανεβάστε την ξανά πιο κάτω.

Click or drag a file to this area to upload.