Λειτουργία

Υδρομεταλλουργία

Η Hellenic Minerals εφαρμόζει τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας, μιας σύγχρονης και φιλικής προς το περιβάλλον διεργασίας, που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία διεθνώς και έχει βελτιωθεί κατόπιν ενδελεχούς εργαστηριακής έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, για την αξιοποίηση μεταλλευμάτων στην περιοχή της Σκουριώτισσας.

Η παραγωγική διαδικασία που εφαρμόζεται στο έργο αξιοποίησης νικελιούχων λατεριτών, στηρίζεται στην πολυετή καινοτόμο έρευνα στην υδρομεταλλουργία και λαμβάνει χώρα κατόπιν αναγνώρισης της τεχνογνωσίας και της ικανότητας των Κυπρίων επιστημόνων και τεχνικών.

hydrometallorgy
nickel

Πρώτη ύλη

Η εταιρεία πραγματοποιεί επεξεργασία εισαγόμενου λατερίτη, ενός μεταλλεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο και προϊόν πρόσφατης εξόρυξης. Ενδελεχείς χημικές και άλλες αναλύσεις έχουν δείξει την καθαρότητα του μεταλλεύματος, καθώς δεν περιέχει καθόλου ρυπαντές ή βαρέα μέταλλα. Η πρώτη αυτή ύλη τυγχάνει ευρύτατης χρήσης παγκοσμίως από πολύ μεγάλο αριθμό χωρών και διακινείται από θάλασσα και ξηρά σε τεράστιες ποσότητες.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκτησης του νικελίου, μελετάται η χρήση του υλικού για αποκατάσταση χώρων εντός της μεταλλευτικής μίσθωσης Σκουριώτισσας.

nickel

Τελικό προϊόν

Το τελικό προϊόν, εξαϋδρικό θειικό νικέλιο (NiSO4 · 6H2O) υψηλής καθαρότητας, είναι ένα υλικό μεγάλης αξίας που αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αποκλειστικός σκοπός είναι η εξαγωγή του για χρήση σε βιομηχανίες του εξωτερικού. 

Η βιομηχανική παραγωγή του τελικού προϊόντος αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έχει ξεκινήσει η παραγωγή ενδιάμεσου προϊόντος (MHP).

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να φτάσει τους 45,000 τόνους θειικού νικελίου (10,000 τόνοι περιεχόμενου νικελίου).

electric car