Η Εταιρία

Ποιοί είμαστε
Οι Αξίες Μας
Πολιτικές
Πιστοποιήσεις

Ποιοί είμαστε

H Hellenic Minerals Ltd (ΗΜ) δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας στην ιστορική περιοχή της Σκουριώτισσας από το 2019. Υλοποιεί ένα πρωτοποριακό βιομηχανικό έργο στον κλάδο της σύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής μεθόδου της υδρομεταλλουργίας, που σκοπό έχει την αξιοποίηση νικελιούχων μεταλλευμάτων (λατεριτών) για την παραγωγή άλατος νικελίου.

Μετά από ένα πολύπλευρο και εντατικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την επιτυχημένη ολοκλήρωση σχετικής βιομηχανικής δοκιμής, η εταιρεία ξεκίνησε το 2019 την κατασκευή της εργοστασιακής μονάδας παραγωγικής δυναμικότητας 45,000 τόνων θειικού νικελίου (10,000 τόνων περιεχόμενου νικελίου). Η μονάδα ξεκίνησε την βιομηχανική παραγωγή μεικτών υδροξειδίων (MHP) νικελίου – κοβαλτίου και θειικού νικελίου υψηλής καθαρότητας κατά το 2021.

Η εταιρεία είναι πλήρως αδειοδοτημένη, τόσο στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών της όσο και στα θέματα βιομηχανικών εκπομπών. Οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και πρόθεση της εταιρείας είναι να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

Η εταιρεία είναι 100% εξαγωγική και έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες νέες θέσεις εργασίας, προσφέροντας απασχόληση σε πολλούς νέους επιστήμονες και τεχνικούς. Πέραν από την τεχνολογικά καινοτόμα δραστηριότητα που έχει αναπτύξει, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπηρετεί την κοινωνική προσφορά, που χαρακτηρίζεται από πλήρη σεβασμό και σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και από υψηλό επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η Αποστολή Μας

Στόχος της ΗΜ είναι η δημιουργία ενός έργου υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από την πιο ιστορική παραγωγική δραστηριότητα της Κύπρου, την μεταλλουργία.

Έχουμε υλοποιήσει ένα έργο υψηλής τεχνολογίας συνεχίζοντας την παράδοση του εγχώριου μεταλλουργικού κλάδου.

Κύριο επίτευγμά μας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις ικανότητες και τους πόρους μας, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτόν την αναγέννηση της πιο ιστορικής βιομηχανικής δραστηριότητας του νησιού.

Λειτουργούμε με συνέπεια και συμμόρφωση προς την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με πλήρη σεβασμό και σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και με υψηλό επίπεδο προσφοράς στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Sharing our innovative culture with you!